Årsmöte 2024

26 mar , Valhall - Övrigt

Vårt årsmöte kommer att hållas i Valhall den 26 mars 2024.

Pris

Nomineringsblanketter, handlingar och underlag till årsmötet kommer att postas till andelsägare, samt finnas tillgängliga för nedladdning här på hemsidan.

Ombudsfullmakt

Nomineringsblankett