Årsmöte 2024

26 mar , Valhall - Övrigt

Vårt årsmöte kommer att hållas i Valhall den 26 mars 2024.

Nomineringsblanketter, handlingar och underlag till årsmötet kommer att postas till andelsägare, samt finnas tillgängliga för nedladdning här på hemsidan.

Kallelse

Ombudsfullmakt

Nomineringsblankett

Verksamhetsberättelse 2023

Verksamhetsplan

Resultat- och balansräkning 2023