Umegration

24 okt , Valhall - Övrigt

Moderator är Karin Bernsprång, journalist på Västerbottens kuriren.
Vår multireligiösa stad, kl. 14.00-16.00
Panelsamtal med personer från olika religiösa traditioner om religionens plats och att vara religiös i ett sekulärt samhälle.

Pris Gratis

Om Umegration
Genom att samla engagerade personer med kunskap och kompetens inom området vill Umeå kommun stärka samverkan mellan offentligt och frivilligt engagemang.

Umegration är det forum där offentligt och frivilligt träffas och får lära sig mer om den senaste forskningen, lyckade insatser och varandras förutsättningar.

ANMÄLAN TILL UMEGRATION